Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар 
1Гомбоболдын НасанжаргалШүүгчийн хүний нөөц хариуцсан референт[email protected]77104949 (4-40)
2Ганболдын ХалиунШүүгчийн хүний нөөцийн бүртгэл, статистик хариуцсан референт[email protected]77104949 (4-40)
3Буянт БундсүрэнШүүгчийн сонгон шалгаруулалт хариуцсан шинжээч[email protected]77104949 (4-43)
4Өсөхбаярын БолорШүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн [email protected]77104949 (4-43)